Project Kunst en Wetenschap


In het kader van ons project Kunst en Wetenschap sprak John Borking over Reïncarnatie en Karma.

Een korte samenvatting als volgt :
Reïncarnatie is een ethische richtlijn  voor ons handelen hier in dit leven en heeft grote invloed op onze moraliteit
Reïncarnatie en karma kunnen overwonnen worden als de mens aanvaardt dat zijn problemen door hem zelf zijn veroorzaakt, gevolg zijn van zijn handelen en dat hij het karma zelf weer ongedaan kan maken in dit of volgend(e) leven(s)

Opvatting Reïncarnisten :  
Geloof in de ziel
Elke ziel is een deel van God
In de ziel liggen de normen waaraan moet worden voldaan
Wij zijn een ziel met een lichaam en niet omgekeerd
Lichaam is het voertuig van de ziel
Het leven heeft eendoel/bedoeling
Leven is voortdurend/eeuwig
Al het menselijk leven wordt bepaald door de reïncarnatie en karma wet
Er is geen verdoemenis/hel
Liefde/ vergeving heft karma op
De wil van de mens bepaalt zijn bestemming
De geest van de mens heeft vormende/bouwende kracht
Het antwoord op alle problemen ligt in jezelf
Beseffen de relatie met God/de Scheppende Krachten van het universum
Formuleren hun idealen en doeleinden in hun leven en steven naar het vervullen daarvan
Zijn actief, geduldig en vreugdevol
Laten de resultaten aan God over bij alles wat zij doen
Ontwijken geen problemen


Project Kunst en Wetenschap  - Afbeelding 0