Nieuwjaarsspeech Paul van Schaik voorzitter Kunstgroep Wassenaar


Welkom

Nieuwjaarsborrel, daarom kort achteruit en vooruitkijken, maar wel met het doel van de vereniging in gedachten :

- het bevorderen van de belangstelling voor de kunsten en
- de beroepsmatige beoefening daarvan
- ter verbetering van het leefklimaat in het algemeen en dat van Wassenaar in het bijzonder

Hoe ?
door het onder de aandacht brengen van kunsten: exposities, lezingen, overleg met organisaties, het verschaffen van informatie (internet, website)

Met wie ?
Dat doen we allemaal met steun van al die vrijwilligers, commissies, leden en natuurlijk onze vrienden, de kunstminnende leden. Daarvan hebben we er een bij ons die zelfs overweegt om in het Bestuur mee te werken : Henriëtte Stradmeijer.

Wat deden wij, watgaan we doen ?
10 geslaagde expo’s,
- de Salon in de Paauw, met pop-up werk zang en dans
- we zagen kunstenaars uit Afghanistan, andere cultuur, ander werk
- de expo Petites Surprises redde ons uit de financiële valkuilen
- we voegden beeldende kunst samen met dichtkunst : l’Aurore, de Dageraad
- dank zij goede ballotage verwelkomen we weer nieuwe , jongere, leden
- leerzame contacten met andere verenigingen: Excelsior, Ars & Amicitia, Bibliotheek
- blij met onze contacten met social media, kranten, radio, tv
- overleg over jullie privacy bescherming (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming) met
  bestuursverantwoordelijkheid oververwerking persoonsgegevens (privacy verklaring/ John Borking)

Maar natuurlijk, het kan allemaal nog beter, mooier, sneller, breder, hoger: dat gaan we doen dit komend jaar !

Paul van Schaik
26 januari 2019


Nieuwjaarsspeech Paul van Schaik voorzitter Kunstgroep Wassenaar - Afbeelding 0