Poëzieroute Wassenaar


OPROEP AAN IN WASSENAAR WOONACHTIGE KUNSTENAARS

De Stichting Poëzieroute Wassenaar i.o. wil de komende jaren gedichten in de openbare ruimte realiseren. Daartoe zijn er circa twintig gedichten uitgekozen van dichters die banden hadden of hebben met Wassenaar zoals b.v. Jan Jacob Slauerhoff, Boudewijn Büch, Gerrit Achterberg, PN van Eyck, Schulte Nordholt, Piet Raaphorst, Peter Koenis, Jaap Zijlstra en Anton Korteweg.
Inmiddels zijn er van de rechthebbenden op deze gedichten toestemming verkregen en ook is er toestemming van de gemeente en van een aantal particuliere instellingen om een gedicht bij hun locatie te realiseren.
Wij willen nu graag in contact komen met enthousiaste Wassenaarse kunstenaars  die voor ons de uitvoering ter hand willen nemen van deze gedichten in de poëzieroute, die op verschillende manieren gestalte moeten gaan krijgen. Te denken valt aan gedichten opglaspanelen, op muren, in tableaux in het trottoir en in vormen die passen bijhet gedicht en de locatie.  De wijze van uitvoering heeft te maken met de plaats waar wij deze gedichten zullen realiseren.
Natuurlijk zal het een ander gerealiseerd moeten worden binnen het budget dat wij doormiddel van subsidies, giften en fondsenwerving hopen te verwerven.
Denkt u één van de kunstenaars te zijn die ons kan helpen bij de concrete uitvoering van dit plan, neem dan contact met ons op zodat wij een nadere toelichting kunnen geven.

Tel: 070-5119188
emailto: didzinga@telfort.nl

Bestuur van de Stichting Poëzieroute Wassenaar:
Mieke van den Berg
Dirk Idzinga
Roël Karamat-Ali

Comité van aanbeveling
Jan T. Hoekema, burgemeester van Wassenaar
Gravin C.C.B. van Zuylen van Nijevelt-Everts
A.H.E.M. (Nout) Wellink


Poëzieroute Wassenaar - Afbeelding 0